FLUID ANALYYSIT

Fluid Intellingece tarjoaa täyden valikoiman öljyanalyysejä eri kohteille. Öljyanalyysien avulla voidaan mm. arvioida öljyn suorituskykyä, sen käyttökelpoista elinkaarta ja tarvittaessa puuttua koneikkojen käyttövarmuuteen liittyviin ongelmiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.


ViktorTöissä_pieni.png

ÖLJYANALYYSIT

Fluid Intelligencen öljyanalyysit suunnitellaan asiakkaan kanssa tukemaan asiakkaan kunnossapitostrategioita ja tarpeita:

• Vuotuiset perusanalyysit halutulla laajuudella

• Yllättävän käyttöhäiriön ja juurisyyn selvitykset

• Tukemaan ulkopuolisten toimijoiden palveluiden laadunhallintaa

• Öljyjen suorituskyvyn ylläpidon tueksi


analyysityypit

inhibit2.jpg

Fluid Intelligencen öljyanalyysit ovat saatavissa seuraaville öljyille:

  1. Turbiiniöljy

  2. Hydrauli- ja voiteluöljy

  3. Vaihteistoöljy

  4. Muuntajaöljy

  5. Lämmönsiirtoöljy

  6. Moottoriöljy


asdf

mikko_kivisora.png