fluid_total.jpg
 

FLUID TOTAL

Fluid Total tarjoaa voitelu- ja hydrauliöljyn käyttäjälle räätälöidyn kokonaispalvelun, jossa asiakkaan öljy valvotaan ja ylläpidetään kokonaispalveluna jatkuvasti käyttökunnossa.

Fluid Total palvelulla puututaan kokonaisvaltaisesti öljyn suorituskyvyn ongelmiin, joita ovat 70-80 % voitelu- ja voimansiirtojärjestelmien ongelmista. Fluid Total varmistaa, että asiakkaalla kriittisten kohteiden voitelu tai voimansiirto toimii jatkuvasti suunnitellulla tavalla ja öljyn poikkeavuuksista johtuvat käyttöhäiriöt vähenevät merkittävästi.

Fluid Total on tarkoitettu niille asiakkaille, joilla ei ole omassa strategisessa intressissään omistaa öljyä, ylläpitää öljylaboratorioita eikä erillistä henkilökuntaa tai kalustoa öljyn suorituskyvyn ylläpitoon kriittisissä kohteissa.

 
 

HYÖDYT

  1. Fluid Total on riskienhallintatyökalu, joka tarjoaa mahdollisuuden puuttua kerralla kokonaisuudessaan öljyn suorituskyvyn muutoksien ja poikkeavuuksien aiheuttamiin liiketoiminta ja tuotannollisiin riskeihin.

  2. Fluid Total mahdollistaa öljyn käyttöön liittyvien kustannusten ennakoinnin pitkälle tulevaisuuteen.

  3. Fluid Total laskee öljyn voitelu- ja hydraulikäytön kokonaiskustannuksia (Total Cost of Ownership).


SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN

  • Fluid Total sopimuksessa asiakas ulkoistaa erikseen sovittujen kohteiden öljyjen omistuksen, valvonnan ja ylläpidon ja maksaa tästä juoksevaa korvausta.

  • Kussakin kohteessa käytetään Fluid Intelligence Oy:n omistamaa öljyä, jonka käyttökuntoa valvotaan 24/7/365 ja ylläpidetään asiakkaan kanssa erikseen sovituissa rajoissa. Ratkaisuun sisältyy aina kaikki tarvittava valvonta ja kunnossapitotoimet sekä tarvittava laitteisto.

  • Fluid Intelligence Oy öljyn erikoisosaamisella taataan, että öljyn suorituskykyä uhkaaviin kehityskulkuihin puututaan ajoissa ja öljyn suorituskyky pysyy koneikon vaatimalla tasolla jatkuvasti.

  • Fluid Intelligence Oy:n tarjoma Fluid Total ratkaisu on tiettävästi ainoa mahdollinen tapa vahinkovakuuttaa öljyn omaisuusarvo mutta myös öljyn suorituskyvyn poikkeamista johtuvat käyttöhäiriöt.

  • Fluid Total ratkaisulla varmistat, että kriittisessä tuotannossa toimivat koneikot käyttävät jatkuvasti riittävän suorituskykyistä öljyä voiteluun ja voimansiirtoon.

”Koneikkojen monipuoliset laatuvaatimukset ovat yhä haastavammat toteuttaa jatkuvasti. Tahattomat ja ennakoimattomat muutokset öljyn suorituskyvyssä eskaloituvat usein merkittäviksi tuotannollisiksi häiriöiksi.”

inhibit_viktor.jpg

OTA YHTEYTTTÄ

Mikäli kiinnostuit Fluid Total ratkaisusta, ota yhteyttä ja keskustellaan aiheesta lisää.

Fluid Total ratkaisun mahdollistaa Fluid Intelligencen kehittämä Fluid Monitorointi IoT-palvelu sekä sofistikoituneet analytiikka ja asiantuntijaratkaisut.

Lue lisää Fluid Monitorointi -palvelusta täältä.

Lue lisää Fluid Analytiikka -palvelusta täältä.

Lue lisää Fluid Asiantuntijaratkaisuista täältä.