ASIAKKAAT

Asiakkaamme saavat kilpailuetua Fluid Connected Oil -ratkaisujen avulla. Ne auttavat vastaamaan tämän päivän raskaan teollisuuden ja logistiikan kovimpiin vaatimuksiin, kuten luotettava ja toimintavarma toimintaympäristö, tiukka kustannustaso, sekä uusien toimintatapojen löytäminen ympäristön säästämiseksi.

Fluid Intelligencen asiakkaat tulevat useilta teollisuuden alueilta, kuten energia-, paperi-, kemikaali-, valmistus-, logistiikka- ja kaivosteollisuudesta. Asiakkaitamme ovat mm. Kainuun Voima, Multimek, Konecranes Finland, Solvay Chemicals Finland ja Hyundai Mobis.


Energia- ja raskas teollisuus

Monet asiakkaamme hyötyvät Fluid Analytiikka ja Laboratorio -palveluistamme, samoin kuin puhdistus- ja auditointiprojekteistamme.

Visionääriset asiakkaat energia- ja valmistussektoreilla lisäävät operatiivista luotettavuuttaan ja vähentävät kustannuksiaan hyödyntämällä Fluid Monitorointi ja Analytiikka -palveluitamme. Monitorointia käytetään useilla osa-alueilla, joita ovat esim. turbiinit, vaihteistot, hydrauliikka, generaattorit ja laakerit.

Turbine.jpg

kavo_logo.png
sv_logo_rgb.jpg
Keravan_energia_logo_png.png

"Nykyaikaiset ratkaisut ovat kustannustehokkaita ja mahdollistavat yhä paremman käytönvarmistuksen."

Kimmo Keinänen, toimitusjohtaja, Kainuun Voima

“Mahdollisuus puuttua välittömästi öljyn suorituskyvyn ongelmalliseen kehitykseen antaa aikaa tehdä edullisia ja kestäviä kunnossapitoratkaisuja.”

Eero Pääkkö, kunnossapidon esimies, Iisalmen voimalaitos

“Öljyn kunnossapito on luotettava menetelmä turvata vakaa käyttöhäiriötön toiminta”.

Markus Lehti, kunnossapitoinsinööri, Keravan Lämpovoima Oy


Woikoski_liikemerkki_vaaka.jpg

"Jatkuvassa tuotannossa laitteistojen käyttövarmuus on tärkeää."

Ville Vesterinen, prosessipäällikkö, Woikoski Oy

Kuinka Fluid vähensi Woikosken käyttökatkoriskejä merkittävästi?


Logistiikka

Logistiikka

Logistiikka ja Infra

Raskaan kuljetuskaluston vaatimukset ovat nykypäivänä kovia pitkien käyttöaikojen ja jatkuvan toimintakyvyn suhteen. Hyvin toimiva voitelu on avainasemassa luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Strategian muuttaminen syklisestä ennakoivaan ylläpitoon tuo kilpailuedun, missä kalliita operatiivisia keskeytyksiä ja huoltotoimenpiteitä voidaan välttää.

Fluid Monitorointi ja Analytiikka -palvelujen reaaliaikainen öljyn kunnon monitorointi yhdistettynä öljyn kunnon ylläpitopalveluihin tuovat asiakkaillemme mahdollisimman hyvän operatiivisen luotettavuuden. Kehittynyt ylläpitostrategia varmistaa, että asiakkaamme saavuttavat asetetut tavoitteet öljyn elinkaaren ja luotettavuuden suhteen, kuten myös kustannussäästöt ylläpito- ja öljykustannusten osalta.


kivisora_logo.jpg

"Öljyn suorituskyvyn takaaminen jatkuvasti riittävällä tasolla parantaa pitkällä aikavälillä koneikkojen luotettavuutta ja se lopulta näkyy viimeisellä rivillä."

Marko Seppälä, myyntijohtaja, Suomen Kivisora

 

Kuinka Fluid Intelligence vähensi merkittävästi Suomen Kivisoran koneikkojen käyttökatkoja?


Ylläpidon palvelutarjoajat

Fluid Intelligencen ylläpidon palveluntarjoajakumppanit voivat sisällyttää ja sisäänrakentaa palvelumme omaan tarjontaansa ja näin rakentaa kilpailukykyisen kokonaistarjonnan omille asiakkailleen. Fluid Intelligencen laajennetut öljyn ylläpitopalvelut yhdistettynä Fluid Connected Oil -palveluihin muodostavat yhdessä laajan yksilöllisen palveluportfolion.

Ylläpidon palvelutarjoajat voivat paremmin ennustaa ylläpitotarpeita, ennaltaehkäistä kriittisten koneiden rikkoontumisia ja nostaa öljyn prosessointistandardien tasoa. Kun nämä mittarit ovat paikallaan, voimme yhdessä nostaa operatiivista luotettavuutta, maksimoida öljyn elinkaaren ja säästää kokonaiskustannusrakenteessa.

Fluid Monitorointipalvelussa on standardi-APIt kolmansien osapuolten järjestelmien integroinnin helpottamiseksi (esim. muut monitorointijärjestelmät).

Ylläpidon palvelutarjoajat

Ylläpidon palvelutarjoajat


Fluid Connected Oil

Fluid Connected Oil

OEM

Hyvin toteutettu öljyn kunnon seuranta (OCM) auttaa laitevalmistajia rakentamaan huomattavaa kilpailukykyä markkinoilla, joilla operationaalinen luotetavuus, elinkaarikustannukset ja takuuehdot ovat keskeisiä asioita.

Fluid Connected Oil -palvelut tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet seurata koneiden kuntoa ja toimintakykyä. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden kolmansille osapuolille varmistaa oikeanlaisen järjestelmien käytön.