kavo_logo.png

Asiakas: Kainuun Voima oy


Tavoitteet: Turvata häiriötön energiantuotanto kustannustehokkaasti


Ratkaisu: Fluid Monitorointi -öljyn suorituskyvyn seurantaratkaisun käyttöönotto


Tulokset: Fluid Monitorointi mahdollistaa öljyn kehityksen seurannan ja välittömän puuttumisen kehittyviin ongelmiin

 

Lähtökohta

Kainuun Voima Oy on UPM-Kymmene Oyj:n ja Kajaanin kaupungin puoliksi omistama voimayhtiö. Kyseessä on Suomen ensimmäinen kunnan ja yksityisen suurteollisuuslaitoksen yhdessä perustama yhtiö. 

Kainuun Voima Oy:n höyryvoimalaitos sijaitsee UPM-Kymmene Oyj:n tehdasalueella Kajaanissa. Se tuottaa Renforsin Rannan yrityksille prosessihöyryä, Kajaanin kaukolämpöverkkoon kaukolämpöä ja kummankin lämmöntuotannon ohessa sähköä hyvällä hyötysuhteella. Polttoaineen energiasta saadaan kattilassa hyödynnettyä noin 90 %. Toiminta on näin ympäristöystävällistä ja tehokasta.

Kainuun Voima on tehnyt jo pitkään tarkkaa työtä voiteluöljyjen kanssa. Öljyn suorituskykyä on aktiivisesti ylläpidetty ja seurantaa tehty öljynäytteiden avulla. Yllättävät haasteet voivat kuitenkin vaarantaa vakaankin toiminnan. Esimerkkinä potentiaalinen vedenpääsy järjestelmään on uhka, joka tällaisissa voimalaitoksissa on aina läsnä. Siksi seuranta on kohdistettu korkeimman riskin kohteisiin kuten vesiturbiinin kannatuslaakeriin, säätö- ja voiteluöljyyn sekä kriittiseen muuntajaan.

Koska Kainuun Voima haluaa olla aina kehityksen kärjessä, alkoivat he yhteistyössä Fluid Intelligencen kanssa selvittämään mahdollisuuksia entistä parempaan valvontaan.

Ratkaisu

Fluid Monitorointi on keskeinen elementti Fluid Connected Oil -ratkaisussa. Se tarjoaa reaaliaikaisen öljyn suorituskyvyn valvonnan asiakkaidemme tärkeisiin koneisiin. Koska Kainuun Voimalla oli jo käytössään tarkka ja laaja öljyanalyyseihin perustuva seuranta, integroitiin etävalvonta olemassa oleviin järjestelmiin.

Fluid Monitoroinnin avulla Kainuun Voimalla on nyt käytössään web-käyttöliittymä Fluid Cloud –palveluun öljyn kunnon seurantaan, hälytysten hallintaan ja öljyn kunnon kuukausiraportteihin.

Lisäksi kohteissa jatketaan perinteistä seurantaa ja kunnossapitostrategian mukaisesti havaittuihin ongelmiin puututaan proaktiivisesti ennen niiden eskaloitumista käyttöhäiriöiksi.

 
kavo_kannatuslaakeri.jpg

Tulokset

Projektin aikana Kainuun Voimalle tehdyistä ratkaisuista on saatu erinomaisia käyttökokemuksia. 

  1. Käytönaikaiseen, potentiaalisesti ongelmaksi eskaloituvaan öljyn suorituskyvyn kehitykseen on pystytty puuttumaan
  2. Öljyn kunnon kehityksestä on muodostunut johdonmukainen kuva, joka mahdollistaa proaktiivisen kunnossapidon toimintamallien kehittämisen entistä pidemmälle. 

projektin tausta

”Reagointikyky ongelmalliseen kehitykseen on tärkeää, koska laitteistojen häiriöihin on pystyttävä puuttumaan nopeasti. Fluid Monitorointi antaa aikaa reagoida rauhassa ja mahdollistaa myös käyttöhäiriöiksi kehittyvien ongelmien välttämisen. Nykyaikaiset ratkaisut ovat kustannustehokkaita ja mahdollistavat yhä paremman käytönvarmistuksen” toteavat Kainuun Voiman toimitusjohtaja Kimmo Keinänen ja kunnossapitomestari Jouko Leinonen yhdessä.

”Kainuun Voiman kanssa yhteistyö on ollut helppoa ja ratkaisut on sovitettu tukemaan heidän pitkäjänteistä kunnossapitostrategiaansa. Kainuun Voimalla on pitkä käyttökokemus öljyjen suorituskyvyn ylläpidosta ja näyttöä menestyksekkäästä puuttumisesta heikentyvään kehitykseen. Edelläkävijöiden kanssa on ilo työskennellä ja luoda ratkaisuja, jotka muuttavat maailmaa.” kiittelee Fluidin Mikko Oksanen yhteistyötä.