Business Finland innostui Cleantech-innovaatiostamme

bf_logo_blue_rgb.jpg

Yksi Fluid Intelligencen pitkäaikaisista kumppaneista, Business Finland, kertoo tuoreessa artikkelissaan innovaatiostamme sekä hyvin liikkeelle lähteneestä kaupallistamisesta Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Suomelle on kriittistä synnyttää nopeasti skaalautuvaa cleantech-liiketoimintaa ja nopeuttaa alan pk-yritysten pääsyä markkinoille. Business Finlandin CleanWeb-ohjelma haluaa tukea juuri tässä - ja kehittämämme Fluid Eye on hyvä esimerkki ohjelman synnyttämistä onnistumisista.

Mitä oivaltavaa Fluid Intelligence sitten on kehittänyt? Lue Business Finlandin selkokielisestä artikkelista hyvä yhteenveto innovaatiostamme ja sen kaupallistamisesta.

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/caset/2019/paastot-alas-oljynseurannalla/

Matti Sarénista teknologinen neuvonantaja

Matti Sarén

Matti Sarén

Tiimimme on saanut merkittävän vahvistuksen kirittämään tutkimus- ja kehitystoimintaamme. Filosofian tohtori, eMBA Matti Sarén toimii jatkossa Fluid Intelligencen teknologisena neuvonantajana. Hänellä on pitkän linjan akateeminen ja kaupallinen kokemus vaativien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä kaupallistamisessa.

Laakerivaurion havaitseminen Fluid Monitoring -järjestelmällä

Fluid Monitoring havaitsi poikkeaman asiakkaan koneikossa, joka todentui alkavaksi laakerivaurioksi. Aikainen havainto vikaantumisesta mahdollisti riskien minimoinnin ja suunnitellun korjauksen tuotantoseisokin aikana.

Konkreettisia tuloksia öljyn etävalvonnalla

Teollisuuden huoltostrategiat ja toimintamallit ovat murroksessa siirryttäessä perinteisistä kalenteriin ja reagointiin pohjautuvista huoltoväleistä ennakoivan huollon malleihin. Tämä muutosprosessi on vuosien pituinen, mutta saavutettavat hyödyt huomattavia.

ELY-Keskus ja EAKR tukemaan Fluidin kansainvälistymistä

ELY-Keskus on myöntänyt Fluid Intelligence Oy:lle Euroopan Aluekehitysrahaston tukea reaaliaikaisen voiteluöljyn suorituskyvyn järjestelmän kansainvälistämisprojektiin 2019-2020. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien kansainvälisten kumppanien löytämistä ja mahdollistaa palvelun tarjoaminen laajemmalle asiakaskunnalle. Hankkeen edetessä entistä useampi ulkomainen teollisuusyritys voi hyötyä öljyn reaaliaikaisen suorituskyvyn seurannasta maksimoimalla operatiivinen toimintavarmuus tehokkaasti ja vähentämällä syntyviä jäteöljyvirtoja.

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

Uusi jäsen tiimiimme

Antti Kivalo

Antti Kivalo

Antti Kivalo aloitti maanantainta 14.1. Fluid Intelligencessä kaupallisena johtajana. Pitkä myynnillinen kokemus yhdistettynä menestyksekkääseen asiakkuuksien hoitamiseen kiihdyttää entisestään Fluidin kasvutarinaa. Olemme iloisia saadessamme kovan luokan vahvistuksen tiimiimme. Toivotamme Antin lämpimästi tervetulleeksi mukaan!

https://www.linkedin.com/in/anttikivalo/

Fluid Intelligencestä artikkeli Promaint-lehdessä

Promaint-lehti on julkaissut viimeisimmässä numerossaan 4/2018 artikkelin Fluid Intelligencen öljyn suorituskyvyn etävalvontaratkaisusta ja hyödyistä.

“Määräajoin tehtävät öljynvaihdot voidaan korvata öljyn kunnon reaaliaikaisella seurannalla, öljyn suorituskyvyn ylläpidolla ja vain tarvittaessa tehtävillä öljynvaihdoilla. Näin optimoidaan öljyn käyttöä, vähennetään jäteöljyn määrää ja parannetaan koneiden luotettavuutta kaikissa olosuhteissa.”

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Promaintin näköislehden sivuilta 14-15.