Öljyanalyysi

Konkreettisia tuloksia öljyn etävalvonnalla

Teollisuuden huoltostrategiat ja toimintamallit ovat murroksessa siirryttäessä perinteisistä kalenteriin ja reagointiin pohjautuvista huoltoväleistä ennakoivan huollon malleihin. Tämä muutosprosessi on vuosien pituinen, mutta saavutettavat hyödyt huomattavia.

Fluid Intelligence on alusta asti kehittänyt uudenlaista toimintamallia, joka tuo asiakasyrityksillemme merkittäviä hyötyjä teollisuuden käyttövarmuuden varmistuksen parissa.

Tämä toimintamalli antaa vastauksia asiakkaidemme päivittäisissä operaatioissa ilmeneviin haasteisiin ja tukee asiakkaitamme nykyisessä muutosprosessissa. Puhumme uudesta tavasta ajatella voitelujärjestelmien hyödyntämisessä, sitä tukevasta digitaalisesta Fluid Monitoring -palvelusta ja vahvasta muutosta tukevasta asiantuntijaorganisaatiosta.

KONERIKON JUURISYY USEIN VOITELUSSA

Tavoitellessamme suorituskyvyn maksimointia juurisyy konerikkoon tai yllättävään huoltokatkoon kiertävien koneiden osalta voidaan johtaa usein ongelmaan voitelussa. Jopa 80% kaikista laakerivaurioista voidaan johtaa ongelmiin voitelussa. Tämä kehitys on tullut ilmi kansainvälisten laakerivalmistajien kuten FAG:n ja SKF:n tutkimuksissa.

FAG Bearings Company (luku prosentteina)

FAG Bearings Company (luku prosentteina)

SKF Bearings Company (luku prosentteina)

SKF Bearings Company (luku prosentteina)

VOITELUN STRATEGINEN MERKITYS JA KUSTANNUKSET

Plant Engineering Magazine Survey (luku prosentteina)

Plant Engineering Magazine Survey (luku prosentteina)

Voiteluun ja huoltotoimintaan liittyvät kustannukset ovat monen tekijän summa. Kansainvälisen Plant Engineering -lehden haastattelun mukaan vain 1-3% keskimääräisen huoltobudjetin kustannuksista kohdistuu itse voiteluöljyn kustannuksiin ja pääosa työ- sekä komponenttikustannuksiin. Budjetissa marginaalinen kustannuserä ja siihen liittyvät toiminnot nousevat strategiseen keskiöön kun tarkastelemme asiaa konerikkojen näkökulmasta.

Lisäksi koneikkojen korjauskustannukset sekä tuotannon menetykset tuovat toisen puolen kustannuksista. Esimerkiksi Pohjoismaissa sellutehtaassa päiväkohtaisen seisokin liikevaihtomenetys kohoaa miljoonatasolle. Ja toisessa ääripäässä pienenkin kivimurskaimen käyttökatko pienentää liikevaihtoa toista tuhatta euroa tunnilta. 

TAVOITTEISTA KONKREETTISIIN HYÖTYIHIN

Kehittämällä voiteluohjelmaa osana ennakoivan huollon strategiaa voidaan päästä huomattaviin operatiivisiin hyötyihin toimintavarmuuden kasvaessa. Laiterikot vähenevät, käyttökatkot harventuvat, tehtäviä voidaan fokusoida enemmän lisäarvoa tuoviin töihin sekä öljy- ja varaosaostot vähentyvät.

Viimeisen vuoden aikana visiomme on todennettu käytännössä yhä useammassa käyttökohteeessa eri toimialoilta. Kymmenet asiakkaamme eri toimialoilta on saanut jo merkittäviä käytännön hyötyjä operatiiviseen toimintaansa. Fluid Monitoring -palvelun jatkuvan seurannan ansioista olemme pystyneet puuttumaan potentiaalisiin ongelmiin asiakkaidemme ja asiantuntijatiimimme kanssa hyvin varhaisessa vaiheessa.

Näin operatiivista toimintavarmuutta on kasvatettu kustannustehokkaasti, voiteluöljyn elinkaarta pidennetty ja sen myötä myös ympäristöhyödyt ovat alkaneet konkretisoitumaan asiakkaillemme.

MENESTYSTARINOITA ASIAKKAILTAMME

Olemme työskennelleet intensiivisesti asiakkaidemme kanssa monella sektorilla – energiateollisuudessa, kemian- ja prosessiteollisuudessa, puu- ja paperiteollisuudessa sekä infrastruktuurisektorilla.

Fluid Monitoring ja siihen pohjautuvat toimenpiteet ovat osaltaan kasvattaneet asiakkaidemme toimintavarmuutta, vähentäneet kustannuksia ja pidentäneet voiteluöljyn käyttöikää ympäristöä säästäen:

  • Viisi konerikkoa tai tuotannon alasajoa vältetty

  • Säästetty yli 800K€ kustannuksissa

  • Useita turhia öljynvaihtoja vältetty


Esittelemme kevään ja kesän 2019 aikana useamman erilaisen tarinan asiakkaidemme kokemista hyödyistä Fluid Monitoring -öljyn suorituskyvyn valvontaan liittyen.

Ensimmäinen case kuvaus pureutuu tarkemmin Vatajankosken Sähkön kaasumoottorin etäseurantaan.

Vatajakosken Sähkön kaasumoottorin suorituskyvyn etäseurannalla varmistetaan operatiivista toimintavarmuutta, vähennetään öljynäytteiden ottoväliä ja pidennetään öljyn vaihtovälejä.

Innostavia lukuhetkiä!

Lue koko tarina tästä

Fluid ja Oulun yliopisto tutkimusyhteistyöhön

Fluid Intelligence ja Oulun yliopisto ovat aloittaneet tutkimusyhteistyön. Tutkimuksen tarkoitus on kerätä laboratorio-olosuhteissa dataa öljyn suorituskyvyn muutoksesta ja erilaisten partikkelien vaikutuksesta siihen. Tätä dataa hyödynnetään Fluidin algoritmien edelleen kehittämisessä, osana AI-pohjaista analytiikkapalveluamme.

Proaktiivinen kunnossapito on tulevaisuuden varmistamista

Proaktiivisella kunnossapidolla puututaan laitteistojen käytössä ilmeneviin käyttökuntoa vaarantaviin tekijöihin ja heikkenevään kehitykseen. Tavoitteena on välttää vaurioiden juurisyiden syntyminen ja kaikki sellaiset olosuhteet, joissa vaurioita pääsee syntymään.

Päivitys öljynäytteenottoon – ASTM D8112-17

Vuoden 2017 loppupuolella julkaistiin öljynäytteiden ottamisen ASTM-standardiin D8112-17 päivitys. Päivitetyssä standardissa käsitellään energiateollisuuden vaativien kohteiden, turbiinien ym. öljyjärjestelmien näytteidenottamista riittävällä ja vakioidulla huolellisuustasolla. Standardi on sovellettuna hyvä peruspohja oikeaksi näytteenottotavaksi eri toimintaympäristöihin.

Vuotuisten öljynäytteiden ottamisen haasteet

Perinteiset vuotuiset öljyanalyysit ovat taas ajankohtaisia. Vuoden mittaan meille on tullut satoja näytteitä joista on todennettu hyviä ja välillä vähän huonompiakin tuloksia. Näytteiden kanssa toimittaessa ei voi koskaan väheksyä näytteenoton merkitystä. Edustavan näytteen perusteella kunnossapidolle syntyy erinomaista tietoa koneiden suorituskyvystä. 

Hiekkaa rattaissa – 100 näytettä otettu, 5 suositusta öljyn elinkaaren hallintaan

Kesällä 2017 Fluid Intelligence toteutti yhdessä asiakkaansa kanssa varsin kattavan tilastollisen tutkimuksen liikkuvan kaluston poisvaihdettujen öljyjen käyttökunnoista.