CONNECTED OIL SOLUTIONS

Fluid Connected Oil -ratkaisut on tekoälyä hyödyntävä tuoteperhe, joka muodostuu kolmesta tuotealueesta – Fluid Monitorointi, Fluid Analytiikka ja Fluid Total. Fluid Cloud on palvelualusta, joka mahdollistaa nämä älykkäät ratkaisut ja jatkuvan öljyn kunnon seurannan. Fluid Asiantuntijapalvelut täydentävät kokonaisuuden vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Fluid Connected Oil -ratkaisut seuraa jatkuvasti öljyn kuntoa ja ominaisuuksien kehitystrendiä Fluid IoT -verkon välityksellä. Se havaitsee pienimmätkin muutokset öljyn koostumuksessa, analysoi ne ja hälyttää tarvittaessa. Se mahdollistaa myös dataan perustuvan, proaktiivisen vikaantumisen estämisen.


Fluid Monitorointi

Fluid Monitorointi on keskeinen elementti Fluid Connected Oil -ratkaisussa. Se tarjoaa reaaliaikaisen öljyn kunnon valvonnan (OCM) asiakkaidemme tärkeisiin koneisiin. Se kytkee asiakkaan voiteluöljyt Fluid Cloud -palveluun ja luo pohjan sille, että öljystä tulee kilpailutekijä. Fluid Monitorointi tarjoaa web-käyttöliittymän öljyn kunnon seurantaan, hälytysten hallinnan ja öljyn kunnon kuukausiraportit.

Fluid Monitorointi

Fluid Monitorointi


Fluid Analytiikka

Fluid Analytiikka

Fluid Analytiikka

Fluid Analytiikka on teköälyn tukema ratkaisu öljyn kunnon seurantaan (OCM) ja analysointiin. Se hyödyntää Fluid Monitorointi -palvelun tuottamaa dataa, sekä muuta seuranta- ja käyttöinformaatiota.

Fluid Analytiikka tuottaa kriittistä informaatiota öljyn kunnosta, toimintakyvystä ja kehityksen suunnasta. Tähän tietoon perustuen voidaan optimoida öljyomaisuuden suorituskyky ja suositella tarvittavia öljyn kunnon hallintaan kohdistuvia toimenpiteitä.


Fluid Total

Fluid Total on kokonaispalvelu, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen öljyn kunnon seurannan (OCM), sekä kriittisten koneiden hallinnan ja ylläpidon asiakkaidemme tiloissa.

Fluid Intelligence ottaa kokonaisvastuun öljyn seurannasta ja huolehtii tarvittavista ennakoivista korjaavista toimenpiteistä joita tarvitaan, kun järjestelmä hälyttää poikkeavista arvoista. Palvelu sisältää myös öljyn laboratorioanalyysit, öljyn kunnon ylläpidon, tarvittavat huuhtelu- ja puhdistusprojektit, sekä säännölliset auditoinnit, raportit ja analyysit.

Fluid Total

Fluid Total


Fluid Asiantuntijapalvelut

Fluid Asiantuntijapalvelut

Fluid Asiantuntijapalvelut

Fluid Asiantuntijapalvelut kattaa kaikki näkökulmat öljyn kunnon hallinnasta. Siihen kuuluu öljyn laboratorioanalyysit, auditoinnit, asiantuntijaraportit, öljyn kunnostusprojektit, sekä öljyjärjestelmien huuhtelu- ja puhdistusprojektit.


Fluid OaaS

Fluid OaaS (Oil as a Service) on liiketoimintamalli, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen öljyn kunnon seurannan (OCM), sekä kriittisten koneiden hallinnan ja ylläpidon asiakkaidemme tiloissa. Se perustuu kuukausipohjaiseen hinnoitteluun asiakkaan kanssa sovitun palvelutason mukaisesti.