näytteenotto

Päivitys öljynäytteenottoon – ASTM D8112-17

Vuoden 2017 loppupuolella julkaistiin öljynäytteiden ottamisen ASTM-standardiin D8112-17 päivitys. Päivitetyssä standardissa käsitellään energiateollisuuden vaativien kohteiden, turbiinien ym. öljyjärjestelmien näytteidenottamista riittävällä ja vakioidulla huolellisuustasolla. Standardi on sovellettuna hyvä peruspohja oikeaksi näytteenottotavaksi eri toimintaympäristöihin.

Vuotuisten öljynäytteiden ottamisen haasteet

Perinteiset vuotuiset öljyanalyysit ovat taas ajankohtaisia. Vuoden mittaan meille on tullut satoja näytteitä joista on todennettu hyviä ja välillä vähän huonompiakin tuloksia. Näytteiden kanssa toimittaessa ei voi koskaan väheksyä näytteenoton merkitystä. Edustavan näytteen perusteella kunnossapidolle syntyy erinomaista tietoa koneiden suorituskyvystä. 

Hiekkaa rattaissa – 100 näytettä otettu, 5 suositusta öljyn elinkaaren hallintaan

Kesällä 2017 Fluid Intelligence toteutti yhdessä asiakkaansa kanssa varsin kattavan tilastollisen tutkimuksen liikkuvan kaluston poisvaihdettujen öljyjen käyttökunnoista.