Vuotuisten öljynäytteiden ottamisen haasteet

Perinteiset vuotuiset öljyanalyysit ovat taas ajankohtaisia. Vuoden mittaan meille on tullut satoja näytteitä joista on todennettu hyviä ja välillä vähän huonompiakin tuloksia. Näytteiden kanssa toimittaessa ei voi koskaan väheksyä näytteenoton merkitystä. Edustavan näytteen perusteella kunnossapidolle syntyy erinomaista tietoa koneiden suorituskyvystä. Teoriassa virtauskaaviosta voidaan helposti määrittää kohdat, joista edustava näyte voidaan ottaa mutta käytännössä tilanteet saattavat vaihdella.

oil_samples.jpg

Esimerkiksi joskus joudutaan tyytymään pohjaventtiilistä otettavaan näytteeseen. Tällöin vaarana on että näytteeseen sekoittuu pohjasakkaa, vettä ja vedessä yliedustettuna olevat epäpuhtaudet. Luonnollisesti näyte antaa käytännössä tyhjän arvoisen lausunnon hylkäyksen tullessa jo pelkästään veden vuoksi. Eräissä kohteissa taas pelkkä ulkopuolinen epäpuhtauksien määrä tekee mahdottomaksi järkevän näytteen saamisen.

Öljynäytteen vesipitoisuus on joskus mitattavissa viivottimella

Öljynäytteen vesipitoisuus on joskus mitattavissa viivottimella

Näytteenottoruljanssin välttämiseksi ennakointi on suositeltavaa. Riittävään seurantaan kannattaa aina uhrata ajatusta ja ennakoida hieman tulevaa. Ensinnäkin perinteiseen näytteenottoon voidaan varustautua soveltuvilla näytteenottovälineillä. Joihinkin kohteisiin on voitu järjestää näytteenottopiste tai myös öljyn suorituskyvyn etävalvonta.

Öljyanalyysien laajuuden määrittämiseen kannattaa myös käyttää aikaa. Suosittelen ainakin määrittelemään sen mitä tavoitteita öljyanalyysille asettaa. Onko tärkeämpää jo tapahtuneiden muutosten varmentaminen vai tulevaisuuteen vaikuttavan suorituskyvyn kehityksen havaitseminen ja todentaminen? Harvaa meistä hyödyttää tilata laboratoriosta täydelliset veriarvot ilman niihin liittyvää syy-seuraus analyysiä, joten myös mittauksiin liittyvälle tulkinnalle tulee antaa painoarvoa.

Öljyn suorituskyvyn valvontaan kannattaa panostaa ja yhä useampi tekee sen yhä fiksummin ensi vuonna!

Hyvää joulunaikaa ja menestyksekästä uutta vuotta!