Laakerivaurion havaitseminen Fluid Monitoring -järjestelmällä

Typpikompressori2_20180201.jpg

case kompressori - Öljyn suorituskyvyn etävalvonta

Fluid Monitoring havaitsi poikkeaman asiakkaan koneikossa, joka todentui alkavaksi laakerivaurioksi. Aikainen havainto vikaantumisesta mahdollisti riskien minimoinnin ja suunnitellun korjauksen tuotantoseisokin aikana.

Kuva 1. Poikkeama öljyn seurannan trendissä oli selkeästi havaittavissa

Kuva 1. Poikkeama öljyn seurannan trendissä oli selkeästi havaittavissa

Öljyn suorituskyvyn etävalvonta hälytti poikkeamasta vuoden 2018 lopulla. Poikkeamat olivat suuria yksittäisiä piikkejä, joita esiintyi öljyn suorituskyvyn trendikuvaajassa muutamia kertoja viikkojen sisällä. Fluid Monitoring -järjestelmän antaman hälytyksen perusteella Fluid Intelligencen ja asiakkaan asiantuntijat todensivat poikkeaman viittaavan metalliin, eli mekaaniseen vaurioon.

TOIMENPITEET

Kohteessa tehtiin tarkempia tutkimuksia. Ensivaiheessa tehtiin värähtelymittaukset, joissa havaittiin värähtelytasojen kohoamia ja vaiheen ääntämistä. Kohteen öljystä tehdystä öljyanalyysistä kyettiin varmistamaan liukupintojen kosketuksesta johtuneiden muutamien n. 50-100 mikronin kokoisten metallipartikkeleiden läsnäolo ja siten alkavan vaurion aihio. 

Johtopäätöksenä tutkimuksissa todennettiin, että kehittymässä ollut vaurio viittasi potentiaalisesti merkittävään vaurioon. Käytön jatkaminen tulevaan huoltoseisokkiin oli kuitenkin mahdollista. Tämä toimintamalli oli myös laitevalmistajan suosittelema.

Kuva 2. Metalliset lastut olivat suhteellisen suuria, mutta niiden määrä oli vain muutamia kappaleita

Kuva 2. Metalliset lastut olivat suhteellisen suuria, mutta niiden määrä oli vain muutamia kappaleita

Kuva 3. Pitkät, yli 100 mikronin lastut kertoivat merkittävästä vauriosta, joka oli kehittymässä koneikossa

Kuva 3. Pitkät, yli 100 mikronin lastut kertoivat merkittävästä vauriosta, joka oli kehittymässä koneikossa

Koska kohteen käyttövaatimus oli 24/7 päätettiin seurantaa tarkentaa entisestään tarkemmilla öljyn suorituskyvyn seurannan hälytysrajoilla, säännöllisillä öljyanalyyseilla, sekä useammin toistuvilla värähtelymittauksilla. Laitteiston öljyn puhtaustaso todettiin lähtökohtaisesti vaadittua suositustasoa paremmaksi, koneikon sivukiertosuodatuksen toimivaksi ja kohteessa riittäviksi. Lisäksi aloitettiin tarkempi suunnittelu huoltotoimenpiteistä tulevaa seisokkia varten.

Kuva 4. Laakerin vauriot olivat vielä alkavassa vaiheessa, mutta jo selkeästi havaittavissa

Kuva 4. Laakerin vauriot olivat vielä alkavassa vaiheessa, mutta jo selkeästi havaittavissa

Kesällä 2019 normaalin huoltoseisokin aikana kohdelaitteistolle tehtiin laajempi revisio, jonka yhteydessä todettiin kolmannen vaiheen akselin laakerivaurio. Vaurio voitiin korjata nopeasti seisokin yhteydessä, kun vikaantuminen ja vikatyyppi oltiin paikallistettu ajoissa.

Oy Woikoski Ab, Ville Vesterinen (Technical Development Manager)

Kokonaisuutena tapaus on osoitus erittäin toimivasta ennakoivasta huollosta. Öljyn suorituskyvyn valvonta luo todellista käyttövarmuutta ja alentaa käytännössä loppukustannuksia.


Operatiiviset ja taloudelliset hyödyt asiakkaalle olivat merkittäviä

  • Alkavan vaurion havaitseminen ajoissa antoi mahdollisuuden suunnitella huolto ennakkoon, varata resurssit ja hankkia tarvittavat varaosat ajoissa

  • Seurannalla voitiin todentaa potentiaalisen ongelman kehittymisen nopeus, jolloin voitiin varmistua, ettei tuotantoa häiritseviä yllätyksiä pääse tapahtumaan

  • Tuotantoa kyettiin jatkamaan riskianalyysin jälkeen ja kompressorin korjaus voitiin tehdä suunnitellun tuotantokatkon aikana ilman ylimääräistä työtä

  • Huoltotoimenpiteet rajoittuivat käytännössä laakerin vaihtoon eikä vahinkoja muille osille ehtinyt syntyä