Case Vatajankosken Sähkö - öljyn suorituskyvyn seuranta

Kaasumoottoreissa öljyn suorituskyvyn valvonnalla voidaan tuottaa merkittäviä hyötyjä perinteiseen näytepohjaiseen öljyn suorituskyvyn seurantaan verrattuna

Vatajankosken Sähkön ja Fluid Intelligencen yhteistyössä toteutettiin GE Jenbacherin kaasumoottorin öljyn suorituskyvyn seuranta vertailemalla perinteistä mallia ja Fluid Intelligencen etävalvontaratkaisua. Seurannalla todennettiin, että Fluid Monitoring -öljyn suorituskyvyn etävalvonnalla voidaan vähentää merkittävästi näytteenottoja, suorituskyvyn kehityksestä on jatkuva tieto ja vaihtovälejä voidaan suunnitella tarkemmin öljyn elinkaarta pidentäen.

GE Jenbacherin kaasumoottoreille ei ole määritelty erikseen kiinteitä vaihtovälejä vaan öljyn suorituskyvylle on määritelty raja-arvot, joiden perusteella öljy luokitellaan käyväksi tai vaihtokelpoiseksi. Enimmäisrajoiksi näytteenotto- ja seurantavälille GE Jenbacher on määritellyt 250 käyttötuntia bio- ja jätekaasulle ja 500 käyttötuntia maakaasulle.

Seurattavia arvoja ovat viskositeetti eri lämpötiloissa, kokonaishappoluku, kokonaisemäsluku, IR analyysiin perustuvat nitriitti- ja hapettumisluku, nokipitoisuus sekä lisäaine- ja kulumametallit. Valmistaja on määritellyt kullekin mitattavalle suureelle myös enimmäisraja-arvot. Suomalaisessa toimintaympäristössä seurattavat arvot ovat varsin kattavia ja kuvaavat hyvin tarkasti öljyn suorituskyvyn kehittymistä.

Fluid Monitoring otettiin käyttöön öljyn vaihdon yhteydessä ja samalla jatkettiin perinteistä öljyanalyysiin perustuvaa suorituskyvyn analysointia öljynäytteistä. Suorituskyvyn etävalvonta seuraa tarkasti öljyn suorituskyvyn analyyseistä mitattua muutosta. Lisäksi öljyn lämpötilasta kertyvää tietoa voidaan hyödyntää potentiaalisia ongelmien juurisyiden selvittelyssä.

Öljyn suorituskyvyn tasainen heikkeneminen havaittiin selvästi sekä näytteistä että etävalvonnan lukemista

Öljyn suorituskyvyn tasainen heikkeneminen havaittiin selvästi sekä näytteistä että etävalvonnan lukemista

Moottoriöljyn ominaispiirteisiin kuuluu, että öljyyn on lisätty emäksisiä lisäaineita, joilla hillitään öljyn hapettumistuotteiden muodostumista. Näiden emäksisien tuotteiden kuluminen on normaalia ja niiden loppuessa öljyn hapettumistuotteiden muodostuminen nopeutuu merkittävästi. Lisäaineiden kuluminen öljyssä on yleensä varsin maltillista, tässä tapauksessa vain kulumisenestoaineena tunnetun Boorin kuluminen oli huomioitavissa.

Etäseurannalla voitiin vähentää tarpeetonta työtä ja keskittää huomio kriittisiin muutoksiin

Seurannassa oleva etäkäyttöinen kaasumoottori on huollon kannalta haastava, jolloin näytteenotto, sen pakkaaminen ja lähettäminen on kustannustekijä matkoineen ja töineen. Näytteen perusteella saadaan myös tieto hyvin jälkijättöisesti, jolloin satunnaisesti nopeasti kehittyviin haasteisiin ei kyetä puuttumaan ajoissa ennen niiden eskaloitumista vakaviksi uhiksi käytön luotettavuudelle. Fluid Monitoring -ratkaisu tarjoaa työkalun seurata öljyn suorituskyvyn kehitystä reaaliaikaisesti ja ennakoida hyvinkin tarkasti öljyn seuraava tarvittava vaihto.

Öljyn vaihtoväliä voidaan pidentää merkittävästi puuttumalla todennettuihin öljyn suorituskyvyn kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. Vaikka uuden öljynhankintakustannukset eivät sinänsä uuden öljyn arvolla mitattuna ole merkittäviä, jo vaihtovälin kasvaminen 50%:lla tuottaa seurantaan sijoitetut kustannukset takaisin. Lisäksi operatiivisen toimintavarmuuden kasvusta tulleet hyödyt ovat merkittäviä.

Asiakashyödyt:

  • Ei tarvetta kuukausikohtaisille näytteille

  • Pidentynyt öljynvaihtoväli ilman riskejä

  • Mahdollistaa tarkemman huollon ennakoinnin ja suunnittelun

  • Parempi näkymä laitteiston käyttöön ja suorituskykyyn

  • Syntyvän jäteöljyn määrä laskee merkittävästi