Keravan_energia_logo.jpg

 

Asiakas: Keravan lämpövoima Oy


TavoitE: Öljyn vanhentumistuotteiden poisto turbiinin voiteluöljystä ilman käyttökatkosta


Ratkaisu: Fluid Intelligencen toteuttama öljyn suorituskyvyn palauttaminen uuden öljyn tasolle 

Lähtökohta

Kesällä 2018 todettiin Keravan Lämpövoima Oy:n laitoksen turbiinin voiteluöljyssä kehittynyt öljyn vanhentuminen, joka ilmeni lisääntyneenä hartsi/lakka-pitoisuutena öljyssä. Samassa yhteydessä todettiin myös öljyssä olevan fenolisen hapettumisenestoaineen pitoisuuden laskeneen tasolle, joka ei enää tavanomaisessa käyttölämpötilassa suojannut öljyä hapettumiselta.

Kohteen turbiinin voiteluöljy oli ollut käytössä vain vähän alle 10 vuotta ja öljyn vaihtokokonaisuuteen (säiliön puhdistus- ja järjestelmän huuhteluun) ei haluttu lähteä, joten päätettiin kunnostaa öljy käytön aikana. Öljystä kuluneiden vanhentumisenestoaineiden lisääminen voidaan toteuttaa lisäämällä vastaavalla antioksidantilla käsiteltyä uutta öljyä järjestelmään öljyn lisäysten mukana.

Ratkaisu

Hartsien/lakan poistoon valittiin Fluid Intelligencen tarjoama Fluitec VITA ESP II laitteisto, joka perustuu öljyn vanhentumistuotteiden kemialliseen sidontaan. Laitteisto asennettiin järjestelmän sivuvirtaan noin kuukauden ajaksi syksyllä 2018. Koska järjestelmässä oli soveltuvat yhteet, voitiin VITA ESP II asentaa ja ottaa käyttöön normaalin käytön häiriintymättä. Kokonaisuutena käsiteltävä öljymäärä oli 4 000 litraa, joten projektin odotettiin olevan suhteellisen nopea.

Noin kuukauden käyttöjaksolla, vanhentumistuotteiden taso laski merkittävästi. Kuvassa 1 on 0,45 mikronin gravimetrisellä menetelmällä tehty suodatuskalvo, josta mikroskooppitarkastelussa todettiin epäpuhtaustyypit ja -määrät. Noin kuukauden puhdistuksen jälkeen voitiin todeta lakka/hartsipitoisuuksien laskeneen merkittävästi (kuva 2).

Hartsien ja lakan poiston jälkeen voidaan öljyyn lisätä uutta antioksidanttipitoista öljyä, jolla palautetaan öljyn vanhentumisenkesto uuden öljyn tasalle.

 
Kuva 1. 6.11.2018 tehty 0,45 mikronin suodatuskalvo lähtötilanteesta

Kuva 1. 6.11.2018 tehty 0,45 mikronin suodatuskalvo lähtötilanteesta

Kuva 2. 11.12.2018 tehty 0,45 mikronin suodatuskalvo

Kuva 2. 11.12.2018 tehty 0,45 mikronin suodatuskalvo

Tulokset

Kunnossapitoinsinööri Markus Lehti Keravan Energialta kommentoi: ”Öljyn kunnossapito on luotettava menetelmä turvata vakaa käyttöhäiriötön toiminta, sillä öljyn epäpuhtauksien kerääntyminen järjestelmään saattaa eskaloitua erittäin kalliiksi tuotanto-ongelmiksi.”

Fluitec VITA ESP II on erittäin tehokas öljyn vanhentumistuotteiden poistoon tarkoitettu öljyn puhdistusratkaisu. Se perustuu öljyn vanhentumistuotteiden kemialliseen sidontaan ja on käytössä erittäin tehokas ratkaisu. 

VITA ESP soveltuu kaikille mineraaliöljyille sekä useimmille synteettisille öljyille. Fluid Intelligence Oy edustaa Fluitec ratkaisuja Suomessa. VITA ESP on saatavissa Fluid Intelligenceltä nopealla toimitusajalla vuokralle tai pysyvään käyttöön Suomeen.