kivisora_logo.jpg

 

Asiakas: Suomen Kivisora Oy


Tavoitteet: Vähentää käyttökatkoja ja siten mahdollistaa toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu


Ratkaisu: Fluid Monitoroinnin ja öljyn kunnossapitoyksikön käyttöönotto


Tulokset: Hydrauliöljyn suorituskyky säilyy, voiteluöljyn suorituskyvyn vaihteluun päästään puuttumaan ja puolivuosittainen öljynvaihto on tarpeeton.

 

Lähtökohta

Suomen Kivisora Oy on vuonna 2010 perustettu kivi- ja maa-aineksien jalostukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Suomen Kivisora tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua aina lupaprosessin käynnistämisestä louhintaan, murskaukseen, sekä murskeiden ja sepelin myyntiin.

Kivisoran menestyksekkään toiminnan takaa koneitten käyttövarmuus ja sen vuoksi ennakoimattomien käyttökatkojen vähentäminen on kunnossapidon ensisijaisena tavoitteena. Murskausympäristössä kertyy suuria määriä epäpuhtauksia, jotka muodostavat riskitekijän voitelun toimivuudelle ja öljyjen käytettävyydelle. Ennakoimattomat käyttökatkot haastavat toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja ohjaamisen.

Koneikkorikot keskeyttävät työt, aiheuttavat ylimääräisiä korjauskustannuksia, sekä materiaalien että työvoiman osalta. Kivisoran laitteistojen käyttösuunnitelmaan kuuluu laitteistojen pitkäikäisyys ja luotettavuus, joiden varmistamiseksi on tehty laajalla rintamalla töitä jo pitkään.

Ratkaisu

Kivisoran haastetta ratkaisemaan Fluid Intelligence toteutti Suomen Kivisoralle öljyn suorituskyvyn monitorointi- ja kunnossapitoratkaisun. Toimenpiteisiin kuuluivat öljyn suorituskykyanalyysit, öljyn suorituskyvyn etävalvonta, sekä siirrettävän öljyn kunnossapitoratkaisu. 

Ensivaiheessa toteutettiin reaaliaikainen öljyn suorituskyvyn etävalvontaratkaisu tuottamaan käytön analysointiin liittyvää tietoa ja varmistamaan lähtötaso kohteessa. Käytettävyyden parantaminen edellyttää pitkäjännitteistä työtä, joka perustuu pienten perusasioiden huomioimiseen ja jäntevään johdonmukaiseen kehitystyöhön. Kivisoran toimintaympäristön haasteet huomioiden - epäpuhtaus, keliolosuhteet, vaihtuvat työympäristöt – myös etävalvontalaitteistolta edellytetään poikkeuksellista kestävyyttä ja luotettavuutta. 

Fluid Intelligencen öljyn suorituskyvyn monitorointiratkaisua voidaan käyttää useilla eri osa-alueilla, joita ovat esim. turbiinit, vaihteistot, hydrauliikka, generaattorit ja laakerit. Fluid Monitorointi tarjoaa web-käyttöliittymän öljyn kunnon seurantaan ja hälytysten hallintaan, sekä öljyn kunnon kuukausiraportit.

 
Metso_Lokotrack_LT1200GPB_2017-10-06 13.32.03 (3).jpg

Tulokset

Projektin aikana Kivisoralle tuotetuista ratkaisusta on saatu hyviä käyttökokemuksia. 

  1. Seurannassa on todettu esimerkiksi hydrauliöljyn suorituskyvyn säilyneen hyvänä. 
  2. Voiteluöljyn suorituskyvyn vaihteluun voidaan puuttua ja käyttömenetelmiä kehittämällä voidaan ryhtyä varmistamaan jatkuva öljyn suorituskyvyn riittävyys vaativalle laitteistolle.
  3. Periaatteellinen tarve puolivuosittaiselle öljyn vaihdolle aiemman käytänteen mukaan on kyseenalaistettu. 

projektin tausta

Suomen Kivisoran myyntijohtaja Marko Seppälä toteaa Fluidin ratkaisusta seuraavaa: ”Käyttövarmuuden parantaminen on toimintamme kannattavuuden ytimessä. Ennakoimattomat seisokit ovat suuri kuluerä, joihin puuttuminen on erittäin tärkeää. Öljyn suorituskyvyn takaaminen jatkuvasti riittävällä tasolla parantaa pitkällä aikavälillä koneikkojen luotettavuutta ja se lopulta näkyy viimeisellä rivillä. Näen tämän osana omaa kasvuamme alamme erikoisasiantuntijoina ja kehitämme ennakkoluulottomasti öljyn asiantuntijan Fluid Intelligencen kanssa omia prosessejamme.”

Fluid Intelligencen Mikko Oksanen uskoo Kivisoran olevan hyvä esimerkki nykyaikaisesta omaan toimialaan keskittyvästä yrityksestä, jossa ymmärretään pitkäjännitteisen toiminnan ja täydentävien ulkopuolisten palveluiden käyttämisen tärkeys. ”Me Fluid Intelligencellä uskomme vahvasti erikoistumiseen ja sen mukanaan tuomiin hyötyihin. Sitä kautta pystymme tarjoamaan syvempää öljyalan osaamista ja sitoudumme asiakkaidemme liiketoiminnan tehostamiseen 100 prosenttisesti.”