Fluid Monitorointi

Fluid Monitorointi tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden seurata kohteiden öljyjen suorituskyvyn kehitystä. Fluid Monitorointi tarjoaa web-käyttöliittymän öljyn kunnon seurantaan, hälytysten hallinnan ja öljyn kunnon kuukausiraportit.

 

Monitoring_1.jpg

 

 

Soveltaminen käytäntöön

•    Fluid Monitorointi integroidaan kiinteästi kunnossapidon järjestelmiin siten, että kehittyviin ongelmiin puututaan proaktiivisesti ennen niiden eskaloitumista vaurioiksi. 
•    Fluid Monitoroinnin yksikkö asennetaan sellaiseen kohtaan öljyä, jossa öljyyn muodostuvista tai siihen päässeistä epäpuhtauksista on edustava kokonaiskuva. Tiedonsiirto toteutetaan langattomasti ja luotettavasti hyödyntäen LoRa, 3G/4G tai SigFox -verkkoja. 

•    Fluid Monitorointia tukemaan voidaan joustavasti yhdistää öljyjen perinteiset analysointimenetelmät kuten öljyanalyysit sekä organisaation oman kunnossapidon korjaavat toimenpiteet.

Hyödyt

Fluid Monitorointi tarjoaa asiakkaalle huomattavia hyötyjä kriittisten ja suurten kohteiden öljyjen käytön valvontaan:

  1. Raskaan teollisuuden ja muiden suurten öljyjärjestelmien etävalvonnassa voidaan suorittaa erittäin tarkkaa kunnossapitoa ja puuttua välittömästi kehittymässä oleviin ongelmiin. 
  2. Logistiikan suurten ja kriittisten laitteistojen käyttövarmuuden ylläpitäminen siten, ettei huolto aiheuta toimitusketjujen katkoja tai kriittisten toimintojen halvaantumista. 
  3. Paperiteollisuudessa pystytään paremmin ennustamaan ylläpitotarpeita ja ennaltaehkäisemään kriittisten koneiden rikkoontumisia 
  4. Kaikissa kohteissa pystytään nostamaan öljyn prosessointistandardien tasoa. 

 

 

 

remote_monitoring.jpg