sv_logo_rgb.jpg

 

Asiakas: Savon Voima Oyj, Iisalmen voimalaitos


Tavoite: Turvata häiriötön energiantuotanto kustannustehokkaasti


Ratkaisu: Fluid Monitorointi - öljyn jatkuva suorituskyvyn etävalvonta


Tulokset: Fluid Monitorointi -ratkaisulla todennetaan reaaliaikaisesti laitteiston öljyn suorituskyvyssä muutoksia ja puututaan potentiaalisiin uhkatekijöihin

 

Lähtökohta

Savon Voiman konsernin Iisalmen vastapainevoimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä Iisalmen talousalueella. Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä 30MW ja sähköä 15MW. Voimalaitosta käytetään pääosin lämmityskaudella noin syyskuusta toukokuulle.

Iisalmen voimalaitoksella ryhdyttiin panostamaan turbiiniöljyjen tarkempaan seurantaan vuoden 2017 aikana Fluid Intelligencen Monitorointi-ratkaisulla. Aikaisemmin öljyjen kunnon kehitystä seurattiin perinteisillä vuotuisilla näytteillä ja havaintojen perusteella sovellettiin kunnossapitotoimia. 

Aikaisemmin näytteenottovälit olivat hyvin pitkiä, jolloin pienet kehittyvät vauriot ehtivät eskaloitua merkittäviksi ongelmiksi, ennen kuin perinteisellä mallilla pystyttiin havainnoimaan niitä. Vaikka vakaassa tuotannossa harvoin tapahtuu yllättäviä muutoksia, vakavan eskalaation uhan vuoksi tarkemmalle seurannalle oli selkeä tarve.

Ratkaisu

Fluid Monitorointi asennettiin kesällä 2017 turbiinin voitelu- ja säätö-öljyn kiertoihin kiinni ja öljyn suorituskyvyn muutoksia ryhdyttiin seuraamaan tarkemmin. Seurantaan integroitiin myös muita järjestelmän suorituskykyä parantavia muutoksia ja samalla voitiin jatkuvasti seurata näiden muutosten vaikutuksia. 

Fluid Monitorointi -ratkaisulla seurataan pieniä muutoksia öljyn suorituskyvyssä ja mahdollistetaan niihin puuttuminen välittömästi. Asiakkaalla on mahdollisuus itse seurata tilanteen kehittymistä Fluid Cloud -palvelussa, josta esimerkiksi hälytykset ja kuukausiraportointi tulevat automaattisesti.

 
SavonVoima_Iisalmi_ROM_2018_91_th.jpg
SavonVoima_Iisalmi_ROM_2018_90_small.jpg

Tulokset

Toistaiseksi käytössä olevalla ratkaisulla on voitu todentaa muutoksia suorituskyvyssä ja niiden eskaloituminen käyttöhäiriöiksi on voitu estää:

  1. Jo vuoden käyttöjaksolla käytönaikaiseen vaahdon muodostuksen juurisyihin puututtiin ja voitiin toteuttaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet asian ratkaisemiseksi. 

  2. Öljyn kunnon kehityksestä on muodostunut johdonmukainen kuva, joka mahdollistaa proaktiivisen kunnossapidon toimintamallien kehittämisen entistä pidemmälle. 

”Mahdollisuus puuttua välittömästi öljyn suorituskyvyn ongelmalliseen kehitykseen antaa aikaa tehdä edullisia ja kestäviä kunnossapitoratkaisuja. Fluid Monitoroinnin avulla myös henkilöstölle syntyy mahdollisuudet tarkastella toimenpiteiden vaikutuksia ja nähdä niiden toimivuus käytännössä. Reaaliaikainen seuranta on nykypäivänä mahdollista tehdä helposti ja vaivattomasti, joten ei ole syytä, miksi sitä ei käyttäisi hyväkseen.” päättelee Eero Pääkkö, Iisalmen voimalaitoksen kunnossapidon esimies.

”Savon Voiman Iisalmen voimalaitokselle toteutettu ratkaisu jatkaa Fluid Intelligencen hyväksi toteamaa tapaa toteuttaa kevyt, mutta tarkka ja syvälle luotaava järjestelmä mahdollisimman yksinkertaisesti. Näin IoT-ratkaisun datamallista saadaan eniten irti ilman suuria investointeja laitteistoihin. Jo lyhyellä käyttökokemuksella Iisalmessa järjestelmä kykenee todentamaan poikkeavat muutokset ja kiinnittämään huomion ongelmiin.” kiittelee Fluid Intelligencen Viktor Laitinen yhteistyötä.