Woikoski_liikemerkki_vaaka.jpg

 

Asiakas: woikoski oy


Tavoitteet: Vähentää käyttökatkoriskejä, pidentää öljyn vaihtovälejä ja pienentää kunnossapidon kustannuksia


Ratkaisu: Fluid Monitorointi -öljyn suorituskyvyn seurantaratkaisun käyttöönotto


Tulokset: Monitorointi mahdollistaa öljyn kehityksen seurannan ja välittömän puuttumisen kehittyviin ongelmiin

 

Lähtökohta

Oy Woikoski Ab tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia kaasunjakelun ratkaisuja ja palveluita pulloista laajamittaisiin jakelujärjestelmiin sekä koneita ja tarvikkeita hitsaukseen. Woikosken asiakkaina ovat monet teollisuuden alat, terveydenhuolto, lääketiede ja ympäristönsuojelu sekä yksityiset asiakkaat.

 

Perheyritys perustettiin vuonna 1882 Vehkalahdelle. Vuosien varrella yritys on kasvanut ja kehittynyt, ja sen pitkälle jalostetut ja korkeatasoiset tuotteet sekä erinomainen jakeluverkosto takaavat asiakkaille parhaan mahdollisen palvelun. Vientitoimintaa Woikoskella on mm. Venäjälle, Baltian maihin ja muihin EU-maihin tytäryhtiön SIA Woikosken kautta.

 

Woikoski toimii erittäin kilpailuilla markkinoilla. Tämän kaltaiselle yritykselle toiminnan jatkuva tehostaminen ja kustannuspaineisiin vastaaminen on äärimmäisen tärkeää. Laitteistojen käyttökatkot tuovat riskejä mutta myös öljyn suorat hankinta- ja vaihtokustannukset voivat nousta korkeiksi.

 

 

Ratkaisu

Woikoskella otettiin käyttöön öljyn suorituskyvyn etävalvonta Fluid Monitoring ja tarkennetut öljyn suorituskyky analyysit. Yhdistämällä suorituskyvyn valvonta ennakoivaan öljyn suorituskyvyn ylläpitoon voidaan ehkäistä käyttövarmuutta vaarantavia riskejä sekä kehittyviä vaurioita. 

 

Fluid Monitoroinnin avulla Woikoskella on nyt käytössään web-käyttöliittymä öljyn suorituskyvyn seurantaan, hälytysten hallintaan ja öljyn kunnon kuukausiraportteihin. Fluidin ratkaisusuositusten pohjalta puututaan havaittuihin ongelmiin proaktiivisesti ennen niiden eskaloitumista käyttöhäiriöiksi.

 

Woikoski_ilmakompressori_20180201 2.jpeg
 

Tulokset

Woikoski on voinut todentaa jo useita etuja Fluidin ratkaisun myötä.

  1. Öljyn suorituskyvyn muutokset todetaan nyt reaaliaikaisesti
  2. Kaikkien kohteiden seurantaa on pystytty tarkentamaan
  3. Potentiaalinen öljyjen vaihtotarve pienenee

projektin tausta

Woikosken Ville Vesterinen kertoo tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista seuraavaa: ”Jatkuvassa tuotannossa laitteistojen käyttövarmuus on tärkeää. Toisaalta turhien seisokkien ja huoltotöiden tekeminen on kallista. Yhdistämällä suorituskyvyn valvonta ennakoivaan öljyn suorituskyvyn ylläpitoon voidaan kunnossapitotöitä tarkentaa tehtäväksi niillä osa-alueilla, joissa niillä on suurin merkitys.”

 

Fluidin Mikko Oksanen puolestaan kertoo yhteistyöstä näin: ”Woikoski on erinomainen yhteistyökumppani Fluidille: aina ennakkoluulottomasti kehittämässä uusia toimintatapoja ja malleja tulevaisuutta silmällä pitäen. Woikoski on erittäin luotettava kumppani, jolla on syvällinen ymmärrys kokonaisuuksista.”