”Chemical leasing” on kiertotalouden ytimessä

Kiertotalouden liiketoimintamalleja on lukemattomia mutta yksi uusimmista malleita on erityisen mielenkiintoinen – ”chemical leasing”.

Maailmalla on jo pitkään tunnettu eri tyyppiset leasingsell-and-leaseback eli takaisinvuokraus -mallit, joiden avulla yleensä kestohyödykkeiden omistus- ja ylläpitoriskiä hajautetaan käyttäjältä erilliselle omistajalle.

Malleja sovelletaan nykyään sekä perinteiseillä aloilla kuten kiinteistösijoittamisessa, lentoyhtiötoiminnassa, autoalalla kuin uudemmilla aloilla kuten IT -laitteistojen hallinnassa ja nyt uutuutena myös kemikaalien käytössä.

Perinteisesti leasingratkaisuissa päähuomio on ratkaisun rahoituksessa ja passiivisessa omistajuudessa mutta uusi kemikaalileasing -mallissa strategia perustuu aktiiviseen omistajuuteen ja vastuulliseen käyttöön. Kemikaalileasing -mallissa ostetaan kilojen tai litrojen sijaan hyötyä, jota kemikaali tuottaa. Malli on puhtaasti arvonlisään perustuva.

Koska kemikaalileasing edellyttää hyvää yhteistyötä osapuoltenvälillä, luottamus ja avoimuus ovat erittäin tärkeitä koko toiminnassa. Toimittajan näkökulmasta kemikaalileasing -mallissa huomio  siirtyy kappalekohtaisen lisämyynnin tavoittelusta lisäarvontuotannon tavoitteluun. Ostajan näkökulmasta käyttöriskiä hajautetaan, tuotantoresurssin käyttö tehostuu ja käyttövarmuus paranee. Lisäarvoa voidaan tuottaa mm. säästöillä, tehostamisella ja monilla muilla ratkaisuilla hyödyttäen molempia osapuolia.

Kemikaalileasing tulee olemaan kemikaalien käytön suuri mullistus ja muuttaa toimitusketjuja ja lisäarvontuotantomenetelmiä radikaalistu tulevina vuosina. Ikävä kyllä kemikaalien tuottajat eivät ole tämän kehityksen kärjessä vaan liiketoimintamallin käyttöönottoon tarvitaan ulkopuolinen toimija, jonka omaa ansaintalogiikkaa säästöt ja tehokas omistaminen tukevat!