Modernin teollisuuden mahdollisuudet Kiinassa

Termi "Industry 4.0" on lähtöisin Saksasta, mutta neljännen teollisen vallankumouksen ajatus on resonoinut eri toimijoiden mielissä ympäri maailmaa. Huipputeknologia yhdistetään mielikuvissa usein länsimaihin, mutta muuallakin maailmassa ymmärretään saavutettavissa oleva kilpailuetu. Miltä siis näyttää teollisuus 4.0 Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella?

Kiinan hallitus julkaisi jo vuonna 2017 "Made in China 2025" -strategian. Strategian suuntaviivoissa hahmotellaan Kiinan tehdasteollisuuden uudistamista ja korostetaan innovaatioihin perustuvaa tuotantoa, joka nostaa Kiinan osaksi läntistä, korkeamman lisäarvon taloutta. Strategia, joka on pohjimmiltaan samanlainen kuin Saksan talouden digitalisaatio-ohjelma "Industrie 4.0", luo yhden varteenotettavimmista kilpailijoista Saksalle.

"Made in China 2025" -strategia tarjoaa lääkkeitä maan heikentyneeseen kilpailukykyyn: vähäisen lisäarvon työt, innovaatioiden puute, kasvavat työvoimakustannukset sekä muut ongelmat, kuten saasteet. Tulevaisuudessa toisiinsa yhdistetyt koneet ja data-analytiikka ovat tekijät, jotka vähentävät eniten kustannuksia, niin valmistuksessa kuin palveluissakin. IoT:n suurimmat hyödyt tuottavat sovellukset, jotka tallettavat ja analysoivat automatisoitujen järjestelmien suurta datamäärää. Tulevaisuuden investoinnit keskittyvät sovelluksiin, jotka tuovat lisäarvoa teollisten robottijärjestelmien käytöllä tietyn teollisuuden alan sisällä.

top-25-countries-largest-manufacturing-share.png

Lähde: Euromonitor International from national statistics

 

Fluid Intelligence Kiinassa

Toukokuun lopussa Fluid Intelligence oli osa valtuuskuntaa, joka vieraili Kiinassa Chongqingin kaupungissa, Jiangbein alueella. Chongqing on noin 30 miljoonan asukkaan nopeasti kasvava teollisuuskeskus, joka sijaitsee sisämaassa.

Kiinassa on paljon kiinnostusta pohjoismaiseen osaamiseen. Matkan aikana allekirjoitettiin aiesopimus yhteistyöstä Chongqingin kaupungin ja Oulun yliopiston johdolla toimivan suomalaisen valtuuskunnan välillä. Osallistuimme myös Kiina-Suomi -yhteistyötä käsitelleeseen hallituksen seminaariin sekä WCIFIT-messuihin. Meillä oli monia mielenkiintoisia tapaamisia ja keskusteluja. Tässä hieman koottuna oppeja Kiinasta.

 

1. Paikalliset kumppanit ja valtion tuki ovat välttämättömiä

Kiinan hallituksen tukemana pääsimme vierailemaan useissa Chongqingin alueen yrityksissä. Alueella on erityisen paljon nopeasti kasvavaa autoteollisuutta. Myös energia- ja raskasta teollisuutta on runsaasti.

On erittäin tärkeää saada hallituksen hyväksyntä liiketoimintasuunnitelmiin. Sen avulla on mahdollista sopia tapaamisista paikallisten yritysten kanssa ja päästä yhteistyön alkuun. Kun liiketoimintamalli on kunnossa ja onnistut saamaan tapaamisen potentiaalisen asiakkaan kanssa, on syytä aloittaa liiketoiminnan suunnittelu paikallisen kumppanin kanssa. Jos mahdollista, perusta yritys Kiinaan paikallisen kumppanin kanssa.

 Fluid Intelligencen osalta olemme jatkamassa ponnisteluja päästäksemme Kiinan markkinoille. Käytännössä se tarkoittaa materiaalien lokalisointia, neuvotteluja hallituksen kanssa ja yhteistyöneuvotteluja paikallisten kumppaneiden kanssa. 

 

2. Kiina on merkittävä toimija Big Datan ja IoT:n alueilla

 Big Data on tärkeää ja tietoa kerätään kaikkialla. Useissa yrityksissä, joissa vierailimme oli suuret näyttelytilat, joissa seinän kokoisilla näytöillä esitettiin reaaliaikaista analytiikkaa. Usein firmat siis prosessoivat keräämänsä datan ja näyttävät sitä vierailijoille grafiikan ja kevyiden visualisointien avulla.

Datan hallinta on suuri haaste, kun kerätään, käsitellään ja analysoidaan valtavia määriä tietoja eri lähteistä. Teknologioita tähän toki on jo olemassa, kunhan vain hyödynnämme ja hallitsemme dataa parhaalla mahdollisella tavalla.

Fluid Intelligence tarjoaa erittäin kattavan ratkaisun raskaan teollisuuden, energialaitosten ja logistiikan öljyn kunnon seurantaan. Ratkaisumme yhdistää datan hallinnan, teollisen IoT:n, pilvipalvelun, monitoroinnin ja älykkään data-analytiikan yhdeksi kokonaisuudeksi. Chongqingin tapaamisten perusteella tälle on runsaasti kysyntää Kiinassa.

 

3. Ympäristöystävällisyys ja puhtaus ovat tärkeitä

Kiinassa ollaan hyvin tietoisia saasteongelmasta, myös yritystasolla. Siksi kiinalaisilla onkin vahva halu löytää puhtaita ja vihreitä lähestymistapoja tulevaisuuteen.

Fluidin näkemyksen mukaan iso osa raskaiden koneikkojen voitelyöljyn vaihdoista on tarpeettomia ja näin jäteöljyä tuotetaan vain epävarmuuden tunteen välttämiseksi. Kun teemme öljyn kunnon näkyväksi reaaliaikaisella monitoroinnilla, voimme vähentää syntyvän jäteöljyn määrää maailmanlaajuisesti puoleen!

Tällaiset aloitteet ovat Kiinassa erittäin tervetulleita. Kaikki lupaukset on tietysti pystyttävä lunastamaan ja se vaatii kovaa työtä, paikanpäällä. Fluid tekee  yhteistyötä muiden kansainvälisten yritysten kanssa sekä rakentaa suhteita paikallisiin yrityksiin, hallituksen tuella. Uskomme että Kiina on meille lähitulevaisuuden markkina ja jatkamme työtämme Kiinan valloituksen eteen.

 

Kirjoittaja: Eero Juustila, CDO, Fluid Intelligence