ELY-Keskus ja EAKR tukemaan Fluidin kansainvälistymistä

ELY-Keskus on myöntänyt Fluid Intelligence Oy:lle Euroopan Aluekehitysrahaston tukea reaaliaikaisen voiteluöljyn suorituskyvyn järjestelmän kansainvälistämisprojektiin 2019-2020. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien kansainvälisten kumppanien löytämistä ja mahdollistaa palvelun tarjoaminen laajemmalle asiakaskunnalle. Hankkeen edetessä entistä useampi ulkomainen teollisuusyritys voi hyötyä öljyn reaaliaikaisen suorituskyvyn seurannasta maksimoimalla operatiivinen toimintavarmuus tehokkaasti ja vähentämällä syntyviä jäteöljyvirtoja.

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png