Osta käytettävyyttä, älä kilogrammoja

Suosittelemme että jos sovellatte ohjeitamme käytäntöön, se tehdään yhteistyössä asiantuntijapalveluidemme kanssa.

Väliaineena käytettävien öljyjen (voitelu-, voimansiirto-, lämmönsiirto- ja eristysöljyjen) kauppa perustuu hyvin vakiintuneisiin kauppatapoihin. Öljyä ostetaan laitevalmistajan (OEM) suosituksen perusteella, usein pelkän öljytyypin ja ISO VG -viskositeettiluokituksen perusteella. Valintakriteereistä eri öljyjen välillä painottuu lähinnä hinta. Kauppatavan muodostumiseen on vaikuttanut erityisesti kaupankäynnin helpottaminen eli ns. transaktiokustannusten alentaminen.

Pitkällä aikavälillä tämän tyyppinen strategia tuottaa kuitenkin yhä lisääntyviä kustannuksia kunnossapidossa eli säästöt kaupankäynnin kuluissa ovat siirtyneet uuteen paikkaan organisaatiossa. Mikäli organisaation aikaperspektiivi on vain muutamia vuosia ja taloustilanne tiukka, jos ostotoimessa tehtävä äärimmäinen tinkiminen sekä laadusta että hinnasta on perusteltua. Muussa tapauksessa, ostotoimessa on syytä tinkiä vain hinnasta.

Jätän tästä käsittelystä pois yleiset hyvät ostajan muistilistat ja käyn vain muutaman öljynostajan erityisen huomion arvoisen näkökohdan.

 

Miten määritellä ostettavan öljyn laatu

Lähtökohta öljyn oston laatukysymyksiin on laitevalmistaja (OEM). Laitevalmistajalla on yleensä yleissuositus käytettäväksi öljyksi, usein öljyntyyppi ja ISO VG -standardin mukaan määritetty viskositeetti (esim. vaihteistoöljy ISO VG 150). Mahdollisesti eräät toimittajat listaavat suositellut öljytoimittajat ja näiden soveltuvat öljytuotemerkit.

Yleisten tuotetietojen vertailussa on syytä muistaa että valmistaja ei takaa kaikkien öljyjen täyttävän näitä ominaisuuksia vaan että ne ovat tuotteen tyypillisiä ominaisuuksia ja eri tuotantoerien kanssa on vaihteluista.

Käytännössä käykäämme lävitse mitä kaikkea meidän täytyy tietää öljyn laadusta ennen mahdollisuutta tehdä hintavertailua.

 

Öljyn tyypilliset ominaisuudet

Mikäli laitevalmistaja on luotellut suositellut soveltuvat öljytuotemerkit, voi ostaessa ottaa myyjältä tai valmistajan sivuilta löytyvistä tuotetiedoista selittää öljyn yleiset ominaisuudet ja standardit, jotka öljy täyttää. Tässä on kerätty yleishydrauliöljyjen julkiset tuotteen tyypilliset ominaisuudet esimerkin omaiseen taulukkoon.

yleisöljy_taulukko.png

Kuten tyypillisten arvoista näkyy, eri tuottajien suhteellisen samaan tarkoitukseen tarkoitettujen öljyjen ominaisuudet vaihtelevat hyvin vähän keskenään. Näiden ominaisuuksien lisäksi öljyllä on lukemattomia muita erityisiä ominaisuuksia, joita valmistaja ei ole tuonut julki tarpeettomuuttaan tai niihin sisältyvien liikesalaisuuksien vuoksi.

Onkin suositeltavaa kiinnittää huomiota öljyn täyttämien laitteistovalmistajien standardeihin ja niiden vaatimuksiin. Vertailtaessa ei tule vertailla standardeja vaan standardeissa ilmoitettuja vaatimuksia ja tällöin pitäisi selvittää mitä vaatimuksia kullakin laitteistovalmistajan standardilla on.

Esimerkkinä laajoista ja kattavista öljyspesifikaatioista voidaan mainita Eaton (Vickers) ja SKF, jotka korostavat kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi myös öljyn puhtautta julkisissa suosituksissaan [Eaton (Vickers) ja SKF].

 

Kohteen olosuhteiden merkitys

Laitteistovalmistaja on aina mitoittanut laitteistonsa hyvin keskimääräisiin olosuhteisiin. Toisaalta olosuhteet harvoin ovat keskimääräiset, jolloin paikallisolosuhteiden huomioon otto on välttämätöntä.

Olosuhteiden yksinkertaisin havaittava muuttuva elementti on ulkolämpötila, joka Suomessa muuttuu keliolosuhteiden muutosten vuoksi ja vaikkapa tuotannon volyymin vaihdellessa ympäristössä. Ostajan ja käytön harkinnassa tietysti on, onko järkevämpää vaatia öljyltä parempaa lämpötilanvaihteluiden sietoa ja lyhentää öljyn kestoikää vai korjata lisälaitteilla kohteen lämpötilanvaihteluita ja taata normaali käyttöikä kohteelle.

Toinen helposti ymmärrettävä muuttuva tekijä on kosteus, joko normaali ilmankosteuden vaihtuvuus tai kohteessa aika ajoin esiintyvä prosessista tuleva kosteus. Mikäli öljyn täytyy sitoa kosteus itseensä, se asettaa öljylle erityisiä vaatimuksia. Toisaalta, jos kosteus poistetaan öljystä erillisellä laitteistolla, on suotavaa että öljy ei sitoisi vettä itseensä vedenpoistamisen helpottamiseksi.

Käytännössä kohteissa on hyvin usein vuosien saatossa syntynyt rasitustekijöitä, myös edellä mainitsemattoman luonteisia, ja mitkä varsin harvoin ovat ilmeisiä. Mikäli kohteen ominaisuuksia ei tunneta tarkkaan, kohteeseen ei voida optimoida öljyn käyttöä. On suositeltavaa käydä kaikki suuremmat ja myös kriittiset pienemmät kohteet lävitse suunniteltaessa mitä vaatimuksia kullakin kohteella on, miten vaatimuksiin vastataan ja sitten tehdään omat laadulliset vaatimukset.

 

Öljyn puhtauden merkitys

Kuten mainittiin koneikkojen puhtausvaatimukset syntyvät käytettyjen komponenttien herkkyyden kautta. Hydraulijärjestelmien ja laakerivoitelun öljyn puhtausvaatimukset näin ollen syntyvät esim. hydrauliventtiilien puhtausvaatimuksen ja laakeritoimittajan vaatimuksen kautta.

Esimerkki_Puhdas-768x576.jpg

Puhdasöljy 0,8 mikronin membranisuodatinkalvo mikroskooppitarkastelussa!

Laitevalmistajien standardit asettavat vähimmäisvaatimukset kohteiden puhtausvaatimukselle, ja näin ollen myös toimitetun öljyn puhtaustasolle. Puhtausvaatimus ilmoitetaan pääsääntöisesti ISO 4406:1999 standardin, ns. partikkelilukeman mukaan. Kannattaa huomioida että partikkelien laskentaan perustuvassa puhtausluokituksessa on etuja mutta kuten aina myös ongelmia erityisesti kunnossapidon kannalta, varsinkin partikkelilaskenta on ainoa puhtaudenvalvontamenetelmä.

Kuten aiemmin mainittiin, eräät laitetoimittajat ovat sisällyttäneet spesifikaatioonsa myös öljyn puhtauden vaatimustaso minimin mutta vähintään tällainen vaatimustaso on saatavilla suurilta komponenttitoimittajilta.

 

Ostajan kahdeksan vinkkiä

1. Osta aina riittävän (mahdollisimman) suuria eriä öljyä

Pienille määrille ei yleensä voida määrittää omia vaatimuksia mutta suuremmille erille voidaan määrittää vaatimukset.

2. Varmista ostovaiheessa että koko yhden öljylaadun toimituserä on yhdestä tuotantoerästä.

Kun varmistat että koko toimituserä on yhdestä tuotantoerästä, voidaan periaatteessa ajatella että öljyn laadun varmistukseen riittää yksi näyte öljystä varmistamaan että öljyn ominaisuudet vastaavat tuotetietoja. Voidaan perustellusti olettaa että tuotantoerän toimitusastioiden sisällöt vastaavat toisiaan.

Tietysti edellisestä kohdasta kävi jo ilmi että toimitusastioiden välille saattaa syntyä eroja, joten ostajan on syytä miettiä miten varmistetaan toimitusastioiden välinen tasalaatuisuus.

3. Tee tilaus käyttäen tarkkoja määreitä öljyn ominaisuuksista

Käytäessä tarkkoja arvoja, voidaan tarvittaessa tarkastaa öljyn koostumus ja ominaisuudet ja reklamoida toimituksesta. Mikäli käytetään tyypillisiä arvoja, reklamointi vaikeutuu.

4. Huolehdi että öljyn käsittely omassa organisaatiossa vastaa laatuvaatimuksia

Mikäli Teille toimitetaan huippulaadukasta ja oikeaa öljyä oikeaan aikaan, siihen käytetyn rahan tuhlaaminen voi tapahtua myös jättämällä varastoastiat avonaisena ulkotiloihin sateeseen, käyttämällä epäpuhtaita öljyn siirtolaitteita tai huolimattomalla käsittelyllä ylipäänsä.

5. Öljyn puhtaudella on merkitys öljyn kokonaishintaan!

Öljyn puhtaus vaikuttaa siihen miten hyvin öljy toimii kohteessa. Epäpuhtaudet, niin pehmetä kuin kovat, ja jo muutamista mikroneista alkaen aiheuttavat ongelmia, joita vain kokenut ja tarkkasilmäinen osaa tulkita oikein öljyn aiheuttamiksi. Puhtausvaatimus säästää lopulta rahaa, vaikka aiheuttaa yleensä neuvotteluissa ongelmia.

6. Öljyn elinkaarenpituus

Muista vaatia öljylle standardiolosuhteissa oleva elinkaaren standardipituus ja sen vaatimukset. Näin voit vertailla öljyn todellista elinkaarikustannusta, eikä vain litrahintaa.

7. Lisäpalvelut öljyn toimittajalta

Varsinkin suurempia öljymääriä tilatessa, öljy-yhtiöt usein tarjoavat laboratoriopalveluitaan ja muita lisäpalveluitaan kaupanpäälle tai huomattavalla alennuksella. Näistä erittäin käyttökelpoisia ovat erityisesti laboratoriopalvelut.

Laboratorio palveluissa olennaisinta on seurat öljyn koostumuksen muutosta tavalla joka mahdollistaa kunnossapidon tarkentamisen, käyttövarmuuden parantamisen ja eliniän uudelleen määrittämisen.

8. Harvoin mitään niin kriittistä komponenttia kuin öljyä jätetään täysin vaille valvontaa

Järjestä öljyn kunnolle valvonta. Öljy laitteistossa on kuin suonissa kulkeva veri, jossa näkyy samoin laitteiston kunto ja itse öljyn kunto. Valvonnan tulee kyetä vastaamaan laitteiston vaatimuksia ja käyttöorganisaation käytettävyysvaatimuksia.

 

Suosittelemme soveltamaan ohjetta oman harkinnan mukaan. Emme ota vastuuta ohjeiden omatoimisesta soveltamisesta.

Mikäli haluatte mahdollisesti parantaa öljyjen käyttöänne koko organisaatiossanne, pyydämme että otatte yhteyttä meihin ja voimme keskustella aiheesta.